Contact

聯絡我們

明登企業股份有限公司 / 新網股份有限公司

 

台北市南港區南港路2段99之16號

No.99-16,Sec .2 ,Nangang Rd,Nangan Dist .,Taipei City115, Taiwan ( R.O.C. )

 

BUSINESS INQUIRIES

 

TEL:  886-2-2785-0880 / 886-2-2786-8286

FAx:  886-2-2786-8255

E-MAIL:  mgi.sales@msa.hinet.net

明登企業 | 新網公司

115台北市南港區南港路二段99-16號

02 2785 0880 | 02 2786 8286

 

Copyright 2015 明登新網公司 ©

網站規劃建置 璞力資訊科技有限公司